30 Οκτωβρίου 2014

Απλά μαθηματικά!

1 ωραία ιδέα
 +  
                2 μόνο υλικά (κουμπιά, κόλλα)            
  1 colorful button bowl!


Δες πως το κάνει και φτιάξτο κι εσύ!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...